Köra i GruppLite Regler vid gruppkörning.
För att alla i gruppen ska veta hur vi kör så tillämpar vi de vanliga reglerna för sådan körning.


Zig Zag formation innebär att första mc:n ligger intill mittlinjen.

Andra mc:n ligger närmast vägrenen bakom .

Tredje mc ligger närmast vägrenen.

Fjärde mc:n ligger närmast mittlinjen osv……

Detta kallas för ZigZak körning.

Anledningen är att vid inbromsning så finns det plats till framförvarande mc, eftersom alla håller sin plats på vägen.

Samt vid möte kan mc:n närmast mittlinjen gå ut till vägrenen, eftersom där finns en lucka


Överdriv din placering i formationen lite, håll väl till höger respektive vänster. Det får inte finnas något tvivel om du är vänster- eller högerman i formationen för mc-isteerna runt dig. Tänk på att hålla rätt avstånd till framförvarande, ca 1 sekund som tumregel, som varierar beroende på fart och förhållanden. Ca: 15 meter vid 60 km/tim = 1 sekund.

På smala och kurviga vägar kör vi på led för att snabbt återgå till zig-zag när vägen så tillåter.

När man ska stanna vid t.ex. en vägkorsning klappar man samman formationen genom att höger mc kör upp bredvid vänster mc. Kolonnen blir kortare och det ökar möjligheten att komma över korsningen i samlad grupp. Dessutom ökar överblicken för samtliga i gruppen.

Ljussignaler och andra trafikmärken skall respekteras.

Vi förflyttning i sidled så använd alltid dina blinkers. Övertydlighet är en viktig del av säkerhetstänkandet. Längst fram till vänster kör en vägvisare som håller ett jämnt lågt tempo. Har du inte kört i grupp eller känner dig osäker ska du ligga långt fram i gruppen där hastigheten inte varierar så mycket, vana förare åker längre bak där hastigheten varierar mer. Vill du byta plats får detta inte ske under körning utan byt vid nästa rast.

Längst bak kör en uppsamlare som stannar om någon får problem, hela kolonnen kör vidare till nästa stopp/paus.

Att tänka på innan körningen

Kom till samlingsplatsen i god tid före avfärd. Se till att din motorcykel är fulltankad och att din blåsa är tom. Före avfärd skall Färdledaren ha genomgång av dagens tur. Tala om för honom eller henne ifall du har några särskilda farhågor när det gäller hastighet kurvtagning etc. Berätta också ifall du har för avsikt att avvika från kortegen. Detta för att du skall få en plats längst bak i ledet så att du inte skapar luckor när du lämnar gruppen. Tala också om för Färdledaren ifall den motorcykel har kort räckvidd och behöver tätare tankstopp än normalt.  Är du ovan vid kolonn körning berätta detta så att du får en plats långt fram. Långt fram i leden blir hastigheten alltid jämnare. Längre bak i ledet kan det ibland gå ryckigt och stundtals ganska fort. Därför skall de mest rutinerade förarna köra långt bak. Färdledaren utser en Kömann ( det är den person som utses till att köra sist ) Det skall vara en rutinerad och erfaren förare med god vana vid att åka i grupp.