DO har ordet


Jimmi Tingstedt heter jag och är ny DO i Skåne.

Blev vald på årsstämman i Kristianstad och som ny medlem i GWCS var detta mitt första möte.

Håkan Johansson, medlemsansvarig föreslog när jag och min fru gick med i GWCS i december 2019 att vi kunde komma och vara med på årsmötet, som var den närmsta medlemsträffen. Ett förslag som jag självklart nappade på. Gick dit med tanken att få lite tips om vilka aktiviteter och träffar som kunde vara kul att närvara på och självklart lära känna lite nya trevliga människor med MC-intresse.

Då sittande DO Peter Mortenson skulle avgå och ingen ny DO fanns, anmälde jag mitt intresse.

Hoppas på att kunna växa in i rollen som DO och lära mig regler, stadgar och känna medlemmarna i Skåne. I år har vi nationella träffen i Degeberga och flertalet månadsträffar där jag hoppas på att få träffa många av er.

Med vänlig hälsning

Jimmi Tingstedt

DO i Skåne